ایران، محور اصلی رایزنی های تیلرسون در اروپا

مطلب و یا خبر ایران، محور اصلی رایزنی های تیلرسون در اروپا از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مقام وزارت خارجه گفت محور اصلی رایزنی های خارجه این کشور در سفر به کشورهای اروپایی، ایران خواهد بود.