تعالی بخشی معنوی و توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح

مطلب و یا خبر تعالی بخشی معنوی و توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بصیرت افزایی و توجه به معیشت خانواده های نظامی و انتظامی، از اولویت های نیروهای مسلح است

آخرین جستجو ها