برگزاری رقابت کورس اسب های بومی کشور در خوزستان

مطلب و یا خبر برگزاری رقابت کورس اسب های بومی کشور در خوزستان از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استان خوزستان میزبان هفته اول رقابت های کورس اسب های بومی کشور از این هفته می باشد.