بزودی شاهد عملیاتی شدن برنامه اینترنت و ک ن خواهیم بود

مطلب و یا خبر بزودی شاهد عملیاتی شدن برنامه اینترنت و ک ن خواهیم بود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ارتباطات به دعوت مسئولان مدرسه فرزندش در جلسه ای شرکت کرد که موضوع آن بررسی فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی برای ک ن بود.

آخرین جستجو ها