موزه ها کانون آگاهی و فرهنگ هستند

مطلب و یا خبر موزه ها کانون آگاهی و فرهنگ هستند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور، موزه ها را کانون های آگاهی و فرهنگ در جامعه دانست.

آخرین جستجو ها