معاون ی: مردم از خدمات نظام ی راضی نیستند

مطلب و یا خبر معاون ی: مردم از خدمات نظام ی راضی نیستند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم از خدمات نظام ی راضی نیستند، گفت:اگر رضایتمندی ان را نیز با نگاه به میزان مشارکت آنها در مجامع عمومی و انتخابات  نظام ی رصد کنیم، نتیجه حاصل…

آخرین جستجو ها