بازخوانی ماجرای قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات آن روزها

مطلب و یا خبر بازخوانی ماجرای قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات آن روزها از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قربانعلی دری نجف آبادی متولد 1324 در نجف آباد اصفهان است، وی در حال حاضر ولی فقیه در استان مرکزی، اراک، مردم تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان ی است.

آخرین جستجو ها