در انعکاس دستاوردهای انقلاب ی ضعیف عمل کرده ایم

مطلب و یا خبر در انعکاس دستاوردهای انقلاب ی ضعیف عمل کرده ایم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مشهد- ایرنا- معاون ، امنیتی و اجتماعی استاندار اسان رضوی گفت: دستگاه های اجرایی بویژه روابط عمومی ادارات در انعکاس و اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب ی کم کاری کرده اند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها