واکنش وزارت خارجه به ادعای رو مه فایننشال تایمز: برنامه دفاع موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

مطلب و یا خبر واکنش وزارت خارجه به ادعای رو مه فایننشال تایمز: برنامه دفاع موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قاسمی ضمن تکذیب ادعای رو مه فایننشال تایمز گفت: همگان آگاه اند برنامه دفاع موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.قاسمی ضمن تکذیب ادعای رو مه فایننشال تایمز گفت: همگان آگاه اند برنامه دفاع موشکی ایران…

اطلاعات

آخرین جستجو ها