انتقاد شدید اتریش از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا

مطلب و یا خبر انتقاد شدید اتریش از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صدر اعظم اتریش انتقاد شدید به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا و طرح تقسیم پناهندگان وارد کرده و تاکید کرد که به جای آن باید حمایت بهتری از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا صورت گیرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها