شنبه؛ بهره برداری 1 هزار تخت جدید روانپزشکی در اهواز

مطلب و یا خبر شنبه؛ بهره برداری 1 هزار تخت جدید روانپزشکی در اهواز از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شنبه 25 دی ماه در سفر سید حسن قاضی زاده هاشمی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهواز، 1 هزار تخت روانپزشکی به صورت همزمان با سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید.