فیلتیرنگ تلگرام قبح استفاده از شکن را در خانواده ها ش ت

مطلب و یا خبر فیلتیرنگ تلگرام قبح استفاده از شکن را در خانواده ها ش ت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نایب رئیس فرا یون مستقلین ولایی مجلس معتقد است که کانال های معاند در تلگرام فقط 3 درصد مخاطب دارند. با شدن تلگرام تعداد استفاده کنندگان از شکن به 30 میلیون نفر رسید.

آخرین جستجو ها