ورود سامانه بارشی به کشور

مطلب و یا خبر ورود سامانه بارشی به کشور از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور از اوا هفته از وزش باد همراه با افزایش نسبی دما در برخی نقاط کشور خبر داد.

اطلاعات