علت ممنوعیت دریافت عوارض از عوارضی قزوین-زنجان تا اطلاع ثانوی

مطلب و یا خبر علت ممنوعیت دریافت عوارض از عوارضی قزوین-زنجان تا اطلاع ثانوی از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


شرکت ها اعم از تی و خصوصی موظف اند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می کنند،…


آخرین جستجو ها