نخست چک لغو مصونیت قضایی اش را خواستار شد

مطلب و یا خبر نخست چک لغو مصونیت قضایی اش را خواستار شد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نخست جمهوری چک امروز ( ) گفت که از قانونگذاران می خواهد تا مصونیت قضایی اش را لغو کنند.

آخرین جستجو ها