جای این کارها در کشور خالی است

مطلب و یا خبر جای این کارها در کشور خالی است از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دادستان قزوین به علت آسف ،نور،گاردریل و ....اخذ عوارض از بزرگراه قزوین -زنجان را ممنوع کرد و لغو حکم خود را منوط به اصلاح جاده مذکور اعلام کرد.

آخرین جستجو ها