ت افغانستان ای در نشست صلح ترکیه ندارد

مطلب و یا خبر ت افغانستان ای در نشست صلح ترکیه ندارد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
س رست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیچ هیاتی از ت افغانستان در نشست صلح ترکیه حضور نیافته است.

آخرین جستجو ها