ادعای اسپورت بیلد/ مخالفت زیدان با پیوستن اوبامیانگ به رئال

مطلب و یا خبر ادعای اسپورت بیلد/ مخالفت زیدان با پیوستن اوبامیانگ به رئال از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
به نظر می رسد که پیر امریک اوبامیانگ، برای محقق شدن رویای خود که پیوستن به رئال مادرید است، باید چند سال دیگر نیز صبر کند.