ع | ایرباس ٣٢١ جدید هما در مسیر فرانسه و آماده سازی برای تحویل به ایران

مطلب و یا خبر ع | ایرباس ٣٢١ جدید هما در مسیر فرانسه و آماده سازی برای تحویل به ایران از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایرباس ٣٢١ جدید هما هم اکنون در ارتفاع ٣٥٠٠٠ پایى در حال پرواز به مقصد تولوز فرانسه و آماده سازی های نهایی جهت تحویل به تهران است.

آخرین جستجو ها