| خارج کیست ۱۱ کیلوئی از شکم بیمار در شهرکرد

مطلب و یا خبر | خارج کیست ۱۱ کیلوئی از شکم بیمار در شهرکرد از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
متخصصان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد کیست یازده کیلوئی را از شکم بیمارخارج د.