ممکن است انگلیس عالی ترین منصب نظامی خود را در ناتو از دست بدهد

مطلب و یا خبر ممکن است انگلیس عالی ترین منصب نظامی خود را در ناتو از دست بدهد از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
واحدمرکزی خبر به نقل از ایندیپندنت نوشت: انگلیس ممکن است پس از برگزیت، عالی ترین منصب نظامی خود را در ناتو، به فرانسه ببازد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها