ت یب ۵۰ تا ۸۰ درصدی منازل مس ی خیابان زینبیه بر اثر انفجار

مطلب و یا خبر ت یب ۵۰ تا ۸۰ درصدی منازل مس ی خیابان زینبیه بر اثر انفجار از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بر اثر انفجار یک منزل در زینبیه شش منزل مس ی دیگر ۵۰ تا ۸۰ درصد ت یب شدند و شیشه های ۱۹ واحد دیگر نیز تا مساحت ۱۵۰ متری پرتاب شد.

آخرین جستجو ها