مدیرعامل شرکت طراحان پایدار آذین البرز: رویکرد ما ایجاد تفکر نوین در ساخت و ساز است

مطلب و یا خبر مدیرعامل شرکت طراحان پایدار آذین البرز: رویکرد ما ایجاد تفکر نوین در ساخت و ساز است از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کمک به بقا و ماندگاری در صنعت ساخت و ساز یکی از موضوعات با اهمیت و اساسی است که ناشی از سرمایه های فکری، نیروی انسانی و تخصصهای مربوط به آنها است و حفظ و تداوم رو به رشد این سرمایه های با ارزش و انتقال تجربیات در صنعت ساخت و ساز از درجه بالای اهمیت برخوردار است.