شخصیت مغفول علمی آیت الله هاشمی از نگاه فلسفه/ وقتی برای سلامتی هاشمی قربانی کرد

مطلب و یا خبر شخصیت مغفول علمی آیت الله هاشمی از نگاه فلسفه/ وقتی برای سلامتی هاشمی قربانی کرد از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
احمد احمدی، فلسفه گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمینه تفسیر قرآن فعالیت فراوانی کرده بود و «تفسیر راهنما» که بالغ بر ۲۰ جلد است، نتیجه این فعالیت علمی مثمر ثمر است و در هر حال شخصیت فرهنگی و علمی آیت الله هاشمی رفسنجانی مغفول مانده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها