دستگیری سرشبکه منافقین

مطلب و یا خبر دستگیری سرشبکه منافقین از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: یکی از سر شبکه های اصلی منافقین که با هدف اغت وارد کشور شده بود، در اصفهان دستگیر شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها