رئیس و اعضا ستاد انتخابات استان البرز منصوب شدند

مطلب و یا خبر رئیس و اعضا ستاد انتخابات استان البرز منصوب شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با صدور حکمی از سوی استاندار البرز رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان البرز احکام خود را دریافت د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها