ع یاران در صفحه شخصی محسن رضایی+تصویر

مطلب و یا خبر ع یاران در صفحه شخصی محسن رضایی+تصویر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شاید هر یک یا دو قرن یک بار، مجموعه ای چنین از بزرگ مردان در تاریخ ایران گرد هم آیند.