زنگ هشدار دوباره برای اقتصاد ایران/متر ابزار سنجه اقتصاد

مطلب و یا خبر زنگ هشدار دوباره برای اقتصاد ایران/متر ابزار سنجه اقتصاد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شفقنا اقتصادی - اسبق بازرگانی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نگران کننده دانست و گفت: همچنان متر ، ابزار سنجه اقتصاد ایران است. به گزارش شفقنا به نقل از مهر یحیی آل اسحاق در خصوص آینده اقتصاد…

اطلاعات