تهدید حضور اتباع خارجی با سیاست های صحیح کاهش می یابد

مطلب و یا خبر تهدید حضور اتباع خارجی با سیاست های صحیح کاهش می یابد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قزوین - ایرنا - معاون ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: ضمن بهره مندی های لازم از حضور اتباع خارجی در کشورمان باید با به کارگیری مکانیسم های لازم از تبعات و تهدیدهای آنان کاسته شود.

اطلاعات