عسگراولادی: ت به سمت تک نرخی دلارِ 38 تا 40 هزار ریالی حرکت کند

مطلب و یا خبر عسگراولادی: ت به سمت تک نرخی دلارِ 38 تا 40 هزار ریالی حرکت کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران- ایرنا - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با توجه به شرایط بازار، نرخ بین 38 هزار تا 40 هزار ریال رقم مناسبی برای دلار است و بر اساس آن باید به سمت تک نرخی حرکت…