اتمام پروژه بهینه سازی پیت توربین واحد نخست نیروگاه مارون

مطلب و یا خبر اتمام پروژه بهینه سازی پیت توربین واحد نخست نیروگاه مارون از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایرنا – اهواز - معاون سد و نیروگاه مارون گفت: پروژه بهینه سازی پیت توربین واحد نخست نیروگاه مارون بهبهان با هدف نگهداری بهینه، افزایش عمر تجهیزات، کاهش خطر پذیری کارکرد و استفاده از فرصت وج از مولد،…

اطلاعات

آخرین جستجو ها