پزشکیان: با ی که می گوید همه ند چه می کرد؟

مطلب و یا خبر پزشکیان: با ی که می گوید همه ند چه می کرد؟ از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نایب رئیس مجلس از نداشتن شاخص در تایید صلاحیت ها انتقاد می کند و می گوید چون این شاخص را نداریم، یک روزی یک فردی را صددرصد تایید می کنند و می گویند زمان هم تاییدش کرده یک روزی دیگر درباره همان آدم می گویند صلاحیت هیچ چیزی را ندارد.

آخرین جستجو ها