چگونه می‌شود جای هاشمی را پر کرد؟

مطلب و یا خبر چگونه می‌شود جای هاشمی را پر کرد؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پیکر هاشمی رفسنجانی در کنار بنیانگذار انقلاب ی آرام گرفت. هنوز بسیاری نتوانستند نبودن آیت‌الله را باور کنند. برخی می‌گویند هیچ نمی‌تواند در ایران جای او را بگیرد.