ا ام موتورسیکلت‌‌سواران به دریافت‌طرح ترافیک

مطلب و یا خبر ا ام موتورسیکلت‌‌سواران به دریافت‌طرح ترافیک از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
موتورسیکلت سواران برای ورود به محدوده طرح ترافیک باید آرم دریافت کنند.