کنترل مجازی گردش اسناد مالی در منطقه 4

مطلب و یا خبر کنترل مجازی گردش اسناد مالی در منطقه 4 از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
راه اندازی سیستم کنترل و بازرسی فرآیندهای انعقاد قراردادها و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران و اسناد مالی به صورت مجازی دردستور کار منطقه 4 قرار گرفت .

اطلاعات

آخرین جستجو ها