به دنبال جلوگیری از مطرح شدن لاریجانی در انتخابات است/ شروع فعالیت های انتخاباتی در موتلفه

مطلب و یا خبر به دنبال جلوگیری از مطرح شدن لاریجانی در انتخابات است/ شروع فعالیت های انتخاباتی در موتلفه از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه گوشش بد ار هیچ جریانی نیست گفت: اگر اصولگرایان نسبت به رفتارهای سکوت می کنند به این دلیل است که وارد بازی دوقطبی سازی شدن جامعه به مصلحت…