هم پرسپولیس ناراضی بود هم ...

مطلب و یا خبر هم پرسپولیس ناراضی بود هم ... از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کریمی: هر دو تیم از عملکرد داوری ناراضی بودند

اطلاعات