خوشرو:مدارک ادعائی که امروز به نمایش گذاشت جعلی و ساختگی است

مطلب و یا خبر خوشرو:مدارک ادعائی که امروز به نمایش گذاشت جعلی و ساختگی است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل طی بیانیه ای به اتهامات دائم علیه ایران واکنش نشان داد.

آخرین جستجو ها