دیدار خارجه نروژ با نخست لبنان

مطلب و یا خبر دیدار خارجه نروژ با نخست لبنان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خارجه نروژ که به بیروت رفته، با نخست لبنان دیدار و درباره تحولات جاری و روابط دو کشور گفت و گو کرد.

اطلاعات