سومین انتصاب اردکانیان و احیای شرکت منحل شده

مطلب و یا خبر سومین انتصاب اردکانیان و احیای شرکت منحل شده از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در ماه نخست فعالیت ت یازدهم و در زمانی که این وزارتخانه نداشت، در سکوت کامل خبری شرکت ساتکاب احیا شده و حتی به فعالیت مشغول شده است و اینک مدیرعامل این شرکت تازه احیا شده از سوی جدید نیرو…