ایران تا 100 سال دیگر نفت دارد

مطلب و یا خبر ایران تا 100 سال دیگر نفت دارد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگر تولید روزانه نفت را در طی سالهای آینده در مقدار کنونی و ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور را نیز برابر با میزان فعلی فرض کنیم، حدود 70 سال نفت داریم؛ اما یکی از مدیران نفتی کشور معتقد است با توجه به سیر…

اطلاعات

آخرین جستجو ها