مجلس نمایندگان طرحی مداخله جویانه علیه ایران تصویب کرد

مطلب و یا خبر مجلس نمایندگان طرحی مداخله جویانه علیه ایران تصویب کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مجلس نمایندگان در ادامه فضاسازی ها علیه ایران با 289 رأی موافق و 135 رأی مخالف، طرحی مداخله جویانه را به تصویب رساند که خواستار بررسی دارایی های مقام های ایران است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها