ی از زندگی شهر تازه آباد - ثلاث و باباجانی در چادر و تشنج اش به علت سرما

مطلب و یا خبر ی از زندگی شهر تازه آباد - ثلاث و باباجانی در چادر و تشنج اش به علت سرما از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تصویر واقعی از زندگی ۱۴ ساله و معلولی در شهر تازه آباد ثلاث و باباجانی که هر روز از شدت سرما تشنج می کند این کانسک نیاز دارد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها