مجلس در قضیه جزیره منفصل از نظام نیست

مطلب و یا خبر مجلس در قضیه جزیره منفصل از نظام نیست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که مجلس در قضیه جزیره منفصل از نظام نیست.

اطلاعات

آخرین جستجو ها