اعزام تیم های درمان ایران برای خدمت به آوارگان روهینگیایی

مطلب و یا خبر اعزام تیم های درمان ایران برای خدمت به آوارگان روهینگیایی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی عنوان کرد: تیم های درمان اضطراری ایران برای خدمت آوارگان روهینگیایی اعزام شدند.

اطلاعات