4 هزار و 255 فقره از منازل مناطق س ل ذهاب توسط گروه های کارشناسی همدان ارزی شد

مطلب و یا خبر 4 هزار و 255 فقره از منازل مناطق س ل ذهاب توسط گروه های کارشناسی همدان ارزی شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل بنیاد مسکن همدان با اشاره به فعالیت گروه های سیار این نهاد در مناطق ز له زده کرمانشاه برای تشکیل پرونده گفت: تا کنون 4 هزار و 255 فقره از منازل منطقه ز له زده س ل ذهاب توسط گروه های کارشناسی…

اطلاعات