بمباران مناطقی از نوار غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی

مطلب و یا خبر بمباران مناطقی از نوار غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برخی گزارش ها حاکی است جنگنده های رژیم صهیونیستی پایگاه های مقاومت وابسته به گردان القسام را هدف حمله قرار داده اند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها