2 کشته به دنبال تیراندازی در ای پنسیلوانیای

مطلب و یا خبر 2 کشته به دنبال تیراندازی در ای پنسیلوانیای از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مرد مسلح در محوطه تی پنسیلوانیا در غرب این ای ، یکی از کارمندان را که همسرش بود، کشت.