رای مثبت نمایندگان مجلس عوام انگلیس به متمم لایحه وج از اتحادیه اروپا

مطلب و یا خبر رای مثبت نمایندگان مجلس عوام انگلیس به متمم لایحه وج از اتحادیه اروپا از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در جریان این رای گیری 309 تن از نمایندگان در مقابل 305 ، به این متمم رای مثبت دادند.