ح فوق العاده در سودان جنوبی

مطلب و یا خبر ح فوق العاده در سودان جنوبی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهوری سودان جنوبی در پی ادامه درگیری ها در مرکز این کشور، در سه ای از مجموع 10 ای ح فوق العاده اعلام کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها